SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB PSP MRSM KUBANG PASU

Pusat Sumber Pendidikan MRSM Kubang Pasu ini ditubuhkan secara umumnya sebagai tempat untuk menempatkan bahan-bahan pembelajaran samada dalam bentuk bercetak atau tidak bercetak kepada komuniti MRSM Kubang Pasu, terutamanya pelajar. Pusat Sumber Pendidikan MRSM Kubang Pasu ditempatkan ditingkat satu bangunan pentadbiran dan ianya mula dibuka kepada pelajar pada bulan Jun 2007.

           Pusat Sumber  Pendidikan (PSP) adalah sebuah tempat yang menyediakan kemudahan serta  koleksi bahan pengajaran dan pembelajaran yang diurus secara teratur dab sistematis.Selain itu, Pusat Sumber Pendidikan menyediakan maklumat, perkhidmatan dan peluang bagi memperkukuhkan pengajaran dan pembelajaran untuk penguasaan kemahiran asas serta kemahiran maklumat pendidikan ke arah pembentukan masyarakat berbudaya ilmu,gemar membaca dan berkemahiran belajar sepanjang hayat PSP juga menyediakan pelbagai kemudahan teknologi seperti penggunaan komputer seiring dengan hasrat dan seruan kerajaan untuk meningkatkan pengetahuan rakyat dalam bidang teknologi. 

 • VISI & MISI KAMI

  VISI 

  “Menjadi Pusat Sumber Pendidikan yang terbaik untuk menjana budaya ilmu dan pengetahuan bagi merealisasikan aspirasi MARA.”

   

  MISI

  v  Menyediakan koleksi bahan bercetak dan elektronik untuk pengguna.

  v  menyediakan program kepustakawanan kepada pengguna.

  v  Menggalakkan minat membaca dan mengakses maklumat.

  v  menjadi pusat pembangunan dan pembinaan koleksi yang terbaik untuk memenuhi keperluan pengguna. 

  v  memberikan panduan dan khidmat nasihat kepada pengguna dalam membimbing dan meningkatkan pengetahuan.

   
 • MATLAMAT & WAWASAN

   MATLAMAT

  Menjadikan pusat sumber pembelajaran MRSM Kubang Pasu sebagai sebuah unit yang membantu dalam kecemerlangan akademik serta pembangunan modal insan dikalangan komuniti maktab seiring dengan misi maktab.

   

  WAWASAN

   

  “Untuk menjadi sebuah pusat sumber yang cemerlang di antara semua pusat sumber sekolah di negara ini dimana segala maklumat dan bahan berkaitan dapat disediakan dan diberikan melalui pelbagai media kepada seluruh komuniti maktab”.

   
 • FALSAFAH

  FALSAFAH

   

  Membina, memupuk dan membudayakan sebuah komuniti yang cintakan ilmu pengetahuan serta menjadikan tabiat membaca sebagai satu tradisi yang diamalkan sepanjang hayat.

User Login

Facebook Channel

Hubungi Kami

Joomla izrada obrazaca by JoomlaShine

 

Built By Virtual Network Technology 2015 VNT-INNOVATE-BRILLIANT